Umrotun Nafiah, S.Pd

Umrotun Nafiah

Sugeng enjing piye kabare cah, ayo padha nginjen profilku. Profilku wis ana urek-ureke lo… nah saiki tepangake jeneng Inggrisku Navy gaul ta… dene jeneng Jawaku Napi, jeneng saka wong tuaku apik banget lan ngemu makna kang endah yaiku Umrotun Nafiah. Aku lahir ing kutha Tulungagung tanggal 28 Juli 1994. Jarene wong tuaku aku lahir bakda dhuhur nalika srengenge wiwit lingsir, wiwit ngedohi bun-bunan. Alamat omahku padha karo alamat omahe wong tuaku ateges aku durung bisa mbangun omah dhewe yaiku ana ing Ds. Pucung Lor Rt 2 Rw 3, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung.

Riwayat sekolahku, nalika TK aku disekolahake ing RA (Roudlotul Atfal) desa Pucung Lor. Tahun 2000 aku lulus TK, lan nerusake ing MIRS (MI Roudlotus Salafiyah) lulus tahun 2006. Sawise lulus saka MIRS aku kepingin sekolah ing SMPN 1 utawa SMPN 2 Tulungagung nanging pepinginan kuwi mau kapenggak dening wong tuaku. Wong tuaku saloron kepingin nyekolahake aku menyang salah sijine yayasan ing kabupaten Blitar. Dadi aku sekolah smp ana ing Yayasan Pondhok Pesantren Darul Huda Kabupaten Blitar. Aku sekolah MTS tumekane MA ing YPP kuwi. Tahun 2012 aku lulus saka YPP Darul Huda lan nerusake kuliyah ana ing Universitas Negeri Surabaya. Aku kuliyah ing UNESA gratis lo cah… wiwit daftar ulang tumekane gebyar wisuda, amarga aku klebu cah istimewa yaiku kuliyah kanthi jalur prestasi BIDIKMISI. Kanthi jalur BIDIKMISI iki mau aku bisa nyandhang gelar Sarjana. Aku kuliyah ing Unesa njukuk jurusan pendhidhikan bahasa Jawa.

Sadurunge lulus watara kuliyah oleh 5 semester aku wiwit mulang ana ing SMP Swasta kang manggon ing tlatah Sidoarjo. Nanging sawijine waktu aku keprungu ana lowongan kerja minangka guru basa Jawa ing SMPN 1 Sedati. Lulus kuliyah saka UNESA aku nglamar kerja ing SMPN 1 Sedati. Awale rada wedi, amarga SMPN 1 Sedati minangka salah sijine SMPN kang nyandhang RSBI. Tahun 2017 aku mlebu ing SMPN 1 Sedati, awal mulang ing kene aku wis diwenehi jam kang akeh banget. Keluarga ing kene uga padha grapyak sumanak. Ora beda siswa saha siswine jan mantab pokoke, padha pinter-pinter, sregep sinau, uga ora nate nggawe gela bapak lan ibu gurune. Nah bocah-bocah pangajabku mulang ing kene muga aku bisa dadi manungsa kang migunani tumrap liyane. Wis ya cah iki mau ngenani profilku.. aja bosen-bosen karo aku ya….

Author: admin

Copyright © 2021 PTK SMPN 1 Sedati | Design by ThemesDNA.com
top